712-1614812096COVID19-mask-isolation-mit-mcgovern-00

COVID-19 ба эмэгтэйчүүд

2021 оны 3 сарын 04
Дэлхий нийтээрээ бүтэн жилийг хөл хориотой, масктай өнгөрүүллээ. Тэр дундаа пандемикийн үед салбар бүрт эмэгтэйчүүдийн