Хэрэгцээт байгууллагууд
Хүн бүхэнд дурлах цаг гардаг. Гэвч зарим тохиолдолд дурлал таныг орхих үе бий. Энэ үед