Сарын тэмдэг ирэх үед хэвлийн доод хэсгээр чангарч, хатгуулж эсвэл битүү өвдөх, мөн зарим хүмүүст нуруу өвдөх зовуурь хамт илрэх...

Хуудас 1 2 39

Санал болгож байна