Category : Хүүхэд

529ec05383021-600x379

Хүүхдийн ядаргаа

2018 оны 9 сарын 11
Ажлын болон оюуны хэт ачааллаас үүдэлтэй ядарч сульдахыг мэдрэл сульдал буюу ядаргаа гэнэ. Хүүхдийн ядаргаанд орох
Хүүхэд өөрт таагүй зүйлсийг уйлж илэрхийлдэг. Заримдаа эцэг эхчүүд бид хүүхэд уйлахад шалтгааныг нь олох