Category : Хүүхэд

Ямар нэг ажлыг удаан хийснээр хүн ядардаггүй харин хөдөлгөөн багатай, хүчилтөрөгчийн дутагдалтай, амьд харьцаа байхгүй
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэд захирал В.Баярмаа  хүүхдийг стресст оруулдаг хүчин зүйлс, илрэх шинж
“Ковид-19” вирусийн халдвар нөхцөл байдлын хүрээнд “Хүүхэд стресст өртдөг үү? гэсэн сэдвээр СЭМҮТ-ийн дэд захирал В.Баярмаа