Category : Хүүхэд

Ирээдүйд ямар Үндэстэн байхыг зөвхөн тэд шийднэ. Хүнд нэр, хийсэн бүтээснээс өөр юу үлдэх вэ...Үр хүүхэд
42813_78229

Хүүхдийн төлөвшил

2013 оны 8 сарын 13
Хүн бүр өөр өөрийн гэсэн өвөрмөц зан чанартай, бас өөр өөр ааш араншинтай. Хүүхэд ч
Нярайн арьсны салст шарлахыг "Шарлалт" гэнэ. Амьдралын 2-3 хоногтойгоос эхэлж гүйцэд төрсөн нярайд 10 хоног,