Category : Эрчүүд

                  -Өдөржин хийх юмгүй зүгээр гэртээ суух, -Хадмындаа амьдрах, -Эрх чөлөөтэй байдлаа алдах, -Орой болгон хоол хийх, -Загасанд явах, -Аймшгийн кино
Та эхнэрээ жирэмсэн болсон үеэс таны хувьд шинэ үе эхэлж байна гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Эхнэртэйгээ