Category : Гадаад мэдээ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан тодорхойлолтод өсвөр насны хүүхдийн бэлгийн бойжилт 13-16 насанд явагддаг. Энэ үйл явцаас эхлээд 17 нас хүрсний