Category : Нийгэм

Өмнөд Солонгосын судлаачид эмэгтэйчүүд өөрийн ухаалаг гар утсанд эрчүүдээс илүү донтсон гэсэн дүгнэлтэд хүрч байжээ. 2014