Category : Сонин хачин

18912

МЭДЭХГҮЙН ГАЙ

2018 оны 3 сарын 26
Энэ зургийг Кампучийн Сайм Рип хотод аялж явахдаа авсан. Өглөө, зочид буудлынхаа үүдээр гартал шар
Эмэгтэйчүүдийн талаарх эрчүүдийн төөрөгдөл Төөрөгдлийн гол утга Эмэгтэйчүүд нь шуналтай, өчүүхэн, тэнэг, залхуу. Эрчүүд тэдний өмнөөс бүгдийг