Category : Tехнологи

Б.ТУУЛ Хэдэн жилийн өмнө роботыг хамгийн их ашигладаг салбарын тоонд автомашин, электрон барааны үйлдвэрлэл ордог байв.
Роботын технологийн зах зээлд шинэ роботын төхөөрөмж мэндэллээ. Үүнийг Массачусетсийн технологийн хүрээлэнгийн инженерүүд зохион бүтээсэн