Category : Tехнологи

Роботын технологийн зах зээлд шинэ роботын төхөөрөмж мэндэллээ. Үүнийг Массачусетсийн технологийн хүрээлэнгийн инженерүүд зохион бүтээсэн