Би бол ажилтайгаа гэрлэсэн эмэгтэй. Намайг эргэн тойрныхон маань чухал зүйл хийдэг болохоор хүндэтгэж, хүүхдээ
Байнга өсгийтэй гутал өмсөх, хөл дээр ирэх ачааллыг буруу хуваарилах зэргээс болж хөлийн арьс эвэршиж