Tag: ААВ БА ҮР

ААВ БА ҮРИЙН ЗАЯА

ААВ БА ҮРИЙН ЗАЯА

Ангир уураг аманд нь амлуулж алтан хэвлийдээ тээж төрүүлээгүй учир эцэг хүнд хүйн холбоо байдаггүй гэж боддог уу? Гэтэл үгүй ...

Санал болгож байна