Tag : Ажил хэрэгч

Ажил хэрэгч хувцаслалт эрчүүдийг өөртөө улам итгэлтэй болгодог байна. Сайхан хувцасласан залуу хэний ч өмнө
Ажлын оффисын ширээ нь эзэнтэйгээ (түүний зан чанартай) төстэй байдаг гэдэг. Замбараагүй ширээ эзнийхээ тийм
Ажлын оффисын ширээ нь эзэнтэйгээ (түүний зан чанартай) төстэй байдаг гэдэг. Замбараагүй ширээ эзнийхээ тийм
Ажил хэрэгч хувцаслалт нь эмэгтэйлэг шинж чанарыг далдалсан, төлөв байхыг шаарддаг ч бүсгүй та энгэрийн