Tag: ардууд

Бага дарга Дэлсдэг

Бага дарга Дэлсдэг

-Бага дарга Дэлсдэг, та энэ есдүгээр сарын гуравны өдөр цагдаа жигийн, хошууны ахлагч Аляпов, хөдөөгийн цагдаа Ефимов, гэрчийн этгээд Иванов,Паврилов ...

Санал болгож байна