Tag : Аспирин

өдөр тутамдаа зөвхөн толгой өвдөх, анхны тусламж үзүүлэхэд хэрэглэдэг аспириныг өөр олон хэлбэрээр ашиглаж болдгийг