Tag: “Вояж” ХХК

Цэвэр усны үйлдвэрүүд ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ЗАНАЛХИЙЛЖ БАЙНА! “Блү голд”, “Файрсанни мүүн”, “Вояж” ХХК шаардлага өгч, “Хэгсакуа”, “Том цагаан”, “УБЗБ” ХХК-ийн цэвэр усны үйлдвэрийг хаалаа

Цэвэр усны үйлдвэрүүд ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ЗАНАЛХИЙЛЖ БАЙНА! “Блү голд”, “Файрсанни мүүн”, “Вояж” ХХК шаардлага өгч, “Хэгсакуа”, “Том цагаан”, “УБЗБ” ХХК-ийн цэвэр усны үйлдвэрийг хаалаа

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар савласан цэвэр усны чанар аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийснээ өчигдөр танилцууллаа. Аймаг нийслэлийн 54 үйлдвэрийг хамруулан ...

Санал болгож байна