Tag : Дотуур хувцас

Хуучин орос ах нарын үйлдвэрлэдэг, хүйтэн сэрүүн, эрс улиралтай манай оронд тохирсон юм шиг мөртөө,