Tag : загвар

Шинэ он гараад удаагүй байгаа билээ. Хүүхэд залуусын хувьд тухайн жилийн хувцаслалт, элдэв чимэглэл, хэрэгслийн
Хувцасны загварт нийгэм, соёлын олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг бөгөөд газар орон, цаг хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөж
Одоогийн нийгэмд загварлаг хувцаслалтыг илүүд үздэг болсон. Гэвч тэр хувцас өөрт нь зохисон зохиогүй хамаагүй