Tag : Компьютер

Ergonomic гэдэг нь хүний ая тухтай ажиллах нөхцлийг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Орчин үед хүний