Tag : монгол охин

Түүний нэр Б.Хэрлэн. Хэрлэн АНУ-д био-анагаах инженерийн мэргэжлээр суралцахын сацуу “Фамили Трий ДНХ” компанид ажилладаг.