Tag : мэдээ мэдээлэл

Нийслэлийн иргэд хотынхоо хаанаас ч интернетэд холбогдож, мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломжтой боллоо. Нийслэлийн Мэдээллийн