Tag : нийгэм

527-1386551240zuragaa

50 сент

2013 оны 12 сарын 09
Ойрхон хүнсний дэлгүүр ороод өнөөдөр жирийн монгол хүнд өдөр бүр тохиолдож байгаа “муухайгаар гайхах”–ыг мэдэрлээ. Хэдхэн
  “Ай даа хүмүүс минь амьдрах сайхан” хэмээн эхлэхээр уншигч та юу талаар өгүүлэх гэж байгааг