Tag : Нум байрлалын

1. Нурууны уян хатан чанарыг сайжруулж, хэвлий, өгзөг, нуруу хөлний булчинг чангална. Бүх дотор эрхтнүүдэд