Tag : Нөхөр

Нөхөр нь сайхан сэтгэлтэй уриалгахан байх ётой. Эхнэрээ ая тавтай байлгахын тулд ажлаас ирмэгцээ аягаа
Гэрлэлт гайхалтай ч нэг бодлын сорилт байдаг. Хэн үлгэрт гардаг цагаан морьтой ханхүүтэй гэрлэхийг хүсэхгүй
Гэр бүл судлаач Шинжлэх ухааны доктор Т. Намжил /зөвлөмж / Эрх биш анхаарвал зүйтэй асуудал: “Би ч аав
Нэгдүгээр сар Энэ сард нөхөрт гарвал эрт бэлэвсэрч магадгүй. Хоёрдугаар сар Энэ сард нөхөрт гарвал нөхөртэйгээ их эвсэг,