Tag : олны танил

Амьдрал эрээн бараанаар дүүрэн. Хайр халамж, эр нөхрийн түшгийг бүсгүй хүн бүр хүсдэг ч бүх
Амьдрал эрээн бараанаар дүүрэн. Хайр халамж, эр нөхрийн түшгийг бүсгүй хүн бүр хүсдэг ч бүх