Tag : Фото мэдээ

Оны өмнөхөн буюу 12-дугаар сарын 30-нд "Азийн модель" агентлагийн захирал, мисс, загвар өмсөгч Ч.Содтуяа Соёл,
Хэн ч зориудаар хийж бүтээгээгүй атал, бидний эргэн тойрны зарим эд зүйл өөрөө урлагийн бүтээл