Tag : хардалт

Бидний бүгдэд нь хардах сэтгэл их бага хэмжээгээр байдаг. Ялангуяа хайр сэтгэлийн харилцаатай болох үед
Дур тавих нь зөвхөн бэлгийн хамтрагчийн бэлгийн чалхи ур чадвараас шалтгаалдаггүй гэнэ. Америкийн Оклендийн их
Хардалт ухааныг мохоож, нойрыг хасч, гэр бүлийг салгаж чаддаг. Тэр бүхнийг хийх чадвартай. Эрчүүд, эмэгтэйчүүд