Tag: харилцах арга барил

Хүүхдэд буруу байдаггүй, томчууд бид харилцах арга барилаа олдоггүйгээс бүх асуудал эхэлдэг

Хүүхдэд буруу байдаггүй, томчууд бид харилцах арга барилаа олдоггүйгээс бүх асуудал эхэлдэг

Хэрэглээний Сэтгэл Судлалын Хүрээлэнгийн Шинжилгээ, судалгааны албаны дарга Д.Пүрэвсүрэн:  -Шанхайд суралцан сэтгэл судлаач мэргэжил эзэмшиж, хятад хүүхдүүдийн онлогийг судалж байсны хувьд ...

Санал болгож байна