Tag: Хүүдээ учирлаж хэлэх үг

Хүүдээ учирлаж хэлэх үг

Хүүдээ учирлаж хэлэх үг

Ѳргѳн уулсын бэлээс алгуурхан хѳѳрѳх манан шиг хѳвсийж, ѳндѳр уулын хэцээс тэнгэрт дүүлэх бүргэдийг харж суугаа бардамхан үр минээ. Алганд ...

Санал болгож байна