Tag : хүүхдийн

Эвий дээ үр минь, хийсэн буруу сонголтынхоо үр төлөөсөнд чамайгаа өнчрүүлж орхисондоо ээж нь үргэлж өр