Tag : Хүүхэд

Энэ насыг “Уяанаас алдуурсан нас” хэмээн эрдэмтэд тодорхойлдог. Эцэг, эхчүүд дөрвөн настай хүүхдийнхээ хөгжлийн онцлогийг мэдэхгүйгээсээ