Tag : Х.Тэргэл

Урд насандаа би чөтгөрийн гүнж байсан Урт хумс минь час улаан байсан Шав шаргал тэнгэрээс улаан бороо