Tag : эмч

o-ZOFRAN-PREGNANCY-facebook

Эмч зөвлөж байна

2015 оны 10 сарын 16
-Дауны хам шинжийг хүүхэд төрөхөөс өмнө оношлох боломжтой- Сүүлийн үед манайд ургийн гаж хөгжилтэй, Дауны хам
Female-doctor-talking-to-a-pregnant-woman2

Эмч зөвлөж байна

2015 оны 3 сарын 31
-Дауны хам шинжийг хүүхэд төрөхөөс өмнө оношлох боломжтой- Сүүлийн үед манайд ургийн гаж хөгжилтэй, Дауны хам
pregnant-woman-with-doctor

Эмч зөвлөж байна

2014 оны 7 сарын 23
-Дауны хам шинжийг хүүхэд төрөхөөс өмнө оношлох боломжтой- Сүүлийн үед манайд ургийн гаж хөгжилтэй, Дауны хам