Tag : Эмэгтэй хүн

shes-sona-during-holi-the-festival-of-colour-katmandu-683x1024

Эмэгтэй хүн

2017 оны 12 сарын 25
Очир хөлгөний сахилд бүсгүй хүнийг дорд үзэхийг язгуур унал гэж заасан байдаг. Амьдралаас тусдаа гэгээрэл,