Tag : Эрчүүд

1.Эрчүүдэд муу хандах тусам илүү татагдана Энэ их үнэний ортой. Гэхдээ аливаа зүйл хэмжээтэй байх хэрэгтэй.
Эмэгтэйчүүдийн талаарх эрчүүдийн төөрөгдөл Төөрөгдлийн гол утга Эмэгтэйчүүд нь шуналтай, өчүүхэн, тэнэг, залхуу. Эрчүүд тэдний өмнөөс бүгдийг