Tag : Эрчүүд

Эрчүүдийг үгээр айлгахад амар гэнэ. Эрчүүдийг үнэхээр айлгаж, сэтгэлээр унагаж чадах топ 10 өгүүлбэрийг сэтгэл
1.Эрчүүдэд муу хандах тусам илүү татагдана Энэ их үнэний ортой. Гэхдээ аливаа зүйл хэмжээтэй байх хэрэгтэй.
Эмэгтэйчүүдийн талаарх эрчүүдийн төөрөгдөл Төөрөгдлийн гол утга Эмэгтэйчүүд нь шуналтай, өчүүхэн, тэнэг, залхуу. Эрчүүд тэдний өмнөөс бүгдийг