Tag : Эхийн сүү

Хөхний сүүний шинж чанар: • Харшил үүсгэх бодисгүй • Өсөлтийн нөлөөлөлтэй учир эрхтэн системийн хөгжил түргэн явагддаг •
Хөхний сүүний шинж чанар: • Харшил үүсгэх бодисгүй • Өсөлтийн нөлөөлөлтэй учир эрхтэн системийн хөгжил түргэн явагддаг •
1890133564_n5b7YzZS_EBAAA8EC9CA01

Эхийн сүү эм

2014 оны 4 сарын 05
Эмч нар эхийн сүүнд байгаа хамгаалагч эсрэг биеийг хүүхэд сүүгээрээ дамжуулан авч элдэв халдвараас хамгаалдгийг