Tag: ЭЦЭГ ТОГТООХ

ЭЦЭГ ТОГТООХ КОМИСС

ЭЦЭГ ТОГТООХ КОМИСС

Дээр үед өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн амьдрал ахуйг харж үзэн,эцэггүй хүүхдийн тэтгэмж гэж хорин таван төгрөг улсаас олгодог байв.Мөн орон даяар ...

Санал болгож байна