Tag : Э.Одгэрэл

Топ модель Э.Одгэрэлийг монголчууд "Мөнхийн залуу хатагтай" хэмээн өргөмжилдөг. Дөчин насны босго алхсан ч 18-тай