Tag : Rokit bay

Реппер Rokit Bay саяхан бүл нэмсэн билээ. Түүний охиныг төрүүлж өгсөн бүсгүйг С.Ану гэдэг бөгөөд мэргэжлийн нүүр