Tag : Эхнэр

 амьдрал хойно доо. Нэг өглөө автобусанд суутал бөөн хэрүүл угтлаа. -Мөнгөө төлж чадахгүй байж юугаа хийж