Tag : улстөрч

Улс төр бол хатуу тоглоом. Тийм ч учраас энэ хатуу ертөнцөд эрчүүдийн “тоглолт” зонхилдог. Эрчүүд