Category : Фото мэдээ

Анивчдаг гацуур, үлээдэг  бөмбөлөг, хөшигний дээгүүр тавьсан саа…та гэртээ шинэ жилийн уур амьсгалыг ердөө ийм