Tag : Цагдаа

kosobukin05

Бага дарга Дэлсдэг

2014 оны 9 сарын 01
-Бага дарга Дэлсдэг, та энэ есдүгээр сарын гуравны өдөр цагдаа жигийн, хошууны ахлагч Аляпов, хөдөөгийн
36

Хамелеон

2014 оны 8 сарын 29
Цагдаагийн хянагч түшмэл Очумелов шинэ шинела өмсөөд гартаа боодолтой юм барьж хотын зээлийн чөлөөгөөр явж